Screenshot-55.jpg

 

 這一個多星期我像從地獄走了一回

在我最無助的時候幸有狼烟支持我

鼓勵我  傾聽我的苦

每天、每天反覆聽著這首歌     

才讓心情舒綬不少

                                            

希望我能儘快走出這地獄般的日子

 * * * * * * * *

這棟屋也是在我心情最混亂下的產物

什麼風格都不是   總之是很亂的裝修

這也正是反映出我目前的心情吧

 

 

《 外觀 》

Screenshot-45.jpg

 

Screenshot-53.jpg

 

Screenshot-46.jpg

 

 

《 客廳 》

Screenshot-56.jpg

 

Screenshot-90.jpg

 

Screenshot-61.jpg

 

Screenshot-60.jpg

 

 

《 浴室 》

Screenshot-64.jpg

 

 

《 餐廳&廚房 》

Screenshot-65.jpg

 

Screenshot-66.jpg

 

Screenshot-67.jpg

 

 

《 二樓 》

Screenshot-73.jpg

 

Screenshot-75.jpg

 

Screenshot-74.jpg

 

Screenshot-76.jpg

 

 

《 臥室 》

Screenshot-78.jpg

 

Screenshot-79.jpg

 

Screenshot-80.jpg

 

Screenshot-81.jpg

 

 

《 清晨 》

Screenshot-36.jpg

 

 

《 傍晚 》

Screenshot-33.jpg

 

Screenshot-34.jpg

 

 

《 夜景 》 

Screenshot-35.jpg

 

 

Screenshot-34.jpg 

一樓平面圖

 

Screenshot-35.jpg  

二樓平面圖

 

* * * * * * * * *

《  屋主 Lydia 生活照 》 

Screenshot-40.jpg

 

Screenshot-47.jpg

 

Screenshot-94.jpg

 

Screenshot-48.jpg

 

Screenshot-87.jpg

 

Screenshot-82.jpg

 

Screenshot-50.jpg

 

Screenshot-52.jpg

 

Screenshot-88.jpg

 

Screenshot-86.jpg

       

~  謝謝觀賞  ~      

下載 (版本至:世界歷險記)

房屋 : http://www.4shared.com/file/250861879/51d2e981/_online.html

 

自訂義 :

http://www.4shared.com/file/250878773/fa332198/part1.html

http://www.4shared.com/file/250886012/bcae40ef/part2.html

http://www.4shared.com/file/250892013/79abce9e/part3.html

   

Tzuching(Taco) 發表在 痞客邦 留言(18) 人氣()