59-1.jpg

最近蓋了幾間房子卻懶的拍照

Tzuching(Taco) 發表在 痞客邦 留言(20) 人氣()

Tzuching(Taco) 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

        

端看屋名就知道這是給單身女子住的公寓

Tzuching(Taco) 發表在 痞客邦 留言(18) 人氣()

Tzuching(Taco) 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

                                      

這是參加模擬童話屋 青少女選拔成人版的Lily

Tzuching(Taco) 發表在 痞客邦 留言(11) 人氣()

 

   Photobucket

Tzuching(Taco) 發表在 痞客邦 留言(21) 人氣()

Photobucket - Video and Image Hosting

Tzuching(Taco) 發表在 痞客邦 留言(18) 人氣()Tzuching(Taco) 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()